Nazar Duası

Facebook  Twitter

Nazar Duası. Nazardan gerçek anlamda korunmak istiyorsanız sonuna kadar okuyunuz.


İçindekiler

 • Nazar Hakkında Bilgi.
 • Nazar Değen İnsan Hangi Belirtileri Gösterir?
 • Nazardan Nasıl Korunuruz?
 • Nazar Boncuğu Takmak Nazardan Korur mu?
 • Nazar Duası Türkçe ve Arapça Okunuşu.
 • Peygamber Efendimizin Okuduğu Nazar Duaları.
 • Kalem Suresi Nazar İçin Etkili midir?
 • Felak Nas Ve Ayetel Kürsi Nazar İçin Okunur mu?

Kelime anlamı bakmak olan Nazar, Halk arasında bakma yoluyla verilen hasar olarak tanımlanmaktadır.

Sebebi tam olarak açıklanmamakla birlikte bilimsel olarak nazar, aşırı beğenme ve kıskançlık duygusuyla gözden yayılan ışınların etkisiyle, Kişi ya da nesnelerin etkilenip tahrip edilmesidir.

Yapılan araştırmalar sonucunda renkli gözlerin daha fazla ışın yaydığı ve bu tip gözlere sahip insanların nazarının daha fazla değdiği ortaya çıkmıştır.

Nazarının değeceğini bilen kişi kendi durumunun farkındaysa sık sık ‘Maşallah’ kelimesini kullanarak gözünü sakınmalıdır. Anlam olarak Maşallah, Allah dilediği biçimde yaratır demektir. Peygamberimiz (SAV) Maşallah dendiğinde nazar değmeyeceğini buyurmuştur.

Nazar Belirtileri

 • Geçmek bilmeyen üzüntü hissi
 • Kalp ritmi bozukluğu, hızlı atma
 • Sessizliğe bürünme
 • Anlamsız şekilde ağlama hissine kapılma
 • Bacaklarda oluşan mavi lekeler
 • Unutkanlık, Hafıza zayıflığı
 • Vücutta görülen kahve rengi lekeler
 • Kişinin görünüşünde dağınıklık
 • Odaklanma, Konsantrasyon sorunu
 • Halsizlik, Uykusuzluk ya da çok uyuma hissi

Nazardan Korunmak Mümkün mü?

Maddiyattan çok maneviyatla ilgili bir kavram olan göz değmesi insanda ciddi tahribatlara yol açacağından ötürü korunmak için dikkatli olunmalı ve önlem alınmalıdır.

Bu önlemlerin başında bol bol dua okumakla birlikte Peygamber Efendimiz’in ve büyük İslam Alimlerinin okuduğu birbirinden önemli Ayet ve sureleri de okumak kişiyi göz değmesinden korumaya yardımcı olacaktır.

 • Ebu Hüreyre (RA) şöyle anlatıyor

“Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Her kim akşam olunca Ha-mim ve el-Mü’min süresini baştan, 3. Ayet dahil olmak üzere 3. Ayete kadar ve Ayetel Kürsi’yi okuyacak olursa bu iki Kur’an kıraati sayesinde sabaha kadar muhafaza olunur.

Kim de aynı şeyleri sabahleyin okursa onlar sayesinde akşama kadar muhafaza edilirler.” (Tirmizi, Sevabu’l-Kur’an 2, (2882).)

Efendimiz nazardan korunma duası olarak bu Ayet’ler ile Allah’a sığınırmış. Bu nedenle nazardan korkan kimseler bu şekilde Allah’a sığınarak insanların ve cinlerin şerrinden korunabilirler.

Nazar boncuğu takarak korunmak mümkün mü?

Nazar boncuğu takmak batıl inançtan başka bir şey olmadığı gibi İslam inancına göre bu tür şeyler kesinlikle caiz görülmemektedir. Nazardan korunmanın en iyi yolu belirtilen sure ve duaları okumaktır.

Nazar Duası Arapça Okunuşu

Bi’smi’llâhi’r-rahmâni’r-rahîm

Allâhümma’hrusnâ bi-‘aynike’lletî lâ-tenâmu, ve’hfaznâ bi-ra’fetike’lletî lâ-terâmu, ve’rhamnâ bi-kudretike ‘aleynâ felâ tühlik ve ente sikatünâ ve recâunâ, yâ erhame’r râhimîne ve yâ ekreme’l-ekremîne. “Allâhümme, yâ mukallibe’l-kulûb, sebbit kulûbenâ ‘alâ dînike ve tâ‘atike.”

“Allâhümme’c‘al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem‘î nûran ve ‘an yemînî nûran ve ‘an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran ve’c‘al lî nûran.” (Buhârî)

El-hamdü li’llâhi’llezî tevâda‘a küllü şey’in li-‘azametihî ve’l-hamdü li’llâhi’llezî zelle küllü şey’in li-‘izzetihî, ve’l-hamdü li’llâhi’llezî hada‘a küllü şey’in li-mülkihî, ve’l-hamdü li’llâhi’llezî istesleme küllü şey’in li-kudretihî

Nazar Duası Türkçe Okunuşu

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla.

Allâh’ım! Bizi uyumayan zâtınla koru. Dâimî şefkatinle bizi muhâfaza et.
Bize kudretinle merhamet et. Bizi helâk etme! Ey merhametlilerin merhametlisi. Ey ikrâm edenlerin en keremlisi. Sen bizim güvencemiz ve umûdumuzsun.

Ey kalbleri çeviren Allâh’ım! Benim kalbimi Senin dînin üzerine ve Sana itaat üzerine sâbit kıl. Allâh’ım! Kalbimde, bakışımda, dinleyişimde, sağımda, solumda, altımda, üstümde, önümde ve arkamda nûr kıl, aydınlık yap.

Bütün hamdler; her şeyin, azameti önünde eğildiği Allâh’a âittir.
Bütün hamdler; her şeyin, izzeti önünde zelîl olduğu Allâh’a âittir.
Bütün hamdler; her şeyin, saltanâtı önünde eğildiği Allâh’a âittir.
Bütün hamdler; her şeyin, kudreti önünde teslîm olduğu Allâh’a âittir.

Peygamber Efendimizin Okuduğu Nazar Duaları

Efendimiz (SAV) Felak ve Nas Sureleri nazil olmadan önce Şeytan’dan, kem gözden, Nazardan ve Büyüden Allah’a sığınmak için Nazar Duası okurdu. Sonrasında bu surelerin gelmesiyle sadece bu surelerle Allah’a sığındı.

Ancak çok korkan kimseler bu surelerle birlikte nazar duası okuyarak, gözden ve nazardan Allah’a sığınabilir.

Varlığı bilimsel olarak da açıklanmış nazarın değmesi sıradan bir insana her türlü belayı musallat edebilir. Hatta birçok Âlime göre nazar insanı öldürebilecek düzeye kadar ulaşabilir.

Bu nedenle Efendimizin okuduğu dualara ek olarak Fatiha, Felak ve Nas surelerini de okumak gerekir. Bu şekilde Allah’a sığınanlar Allah’ın izniyle korunacaktır.

 • Peygamber Efendimizin Torunlarına Okuduğu Nazar Duası

Efendimiz Muavvizeteyn (Felak ve Nas Sureleri) nüzul etmeden önce torunlarına nazar duası okurdu. Bu nazar duası da sureler kadar etkili olmasa da etkili olup okunan kişiyi kem gözden uzak tutar ve Allah’ın izniyle Rahmani bir koruma altına alır.

Bu nedenle nazardan korunmasını istediğiniz çocuğunuz için ya da ailenizden her hangi bir kişi için bu duayı okuyabilirsiniz. Efendimizin torunlarına okuduğu nazar duası şu şekildedir:

“Euzu bi kelimâtillâhi’t-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh.”

Her türlü şeytandan, kem gözden ve zararlı şeyden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah’a sığınırım anlamına gelir.

 • Efendimizin okuduğu bir başka nazar duası

“Allahümme barik fihi ve la tedarruhü” okurdu

“Allâh’im, bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasina izin verme.” . (İbni Sünni)

Nazar Değmiş Kişiye Hangi Dualar Okunmalıdır?

Günlük hayatta haset ve fitne dağıtan birçok insanla muhatap olmak zorunda kalırız. Bu durum bizim için olduğu gibi sevdiklerimiz içinde geçerlidir. Bu nedenle nazar herkesin başına gelebilir.

Nazar için okunacak dualar ise yukarıda verdiğimiz dualardır. Ancak Sahih rivayetlere göre Efendimiz (SAV) Felak ve Nas Suresi nazil olduktan sonra nazardan Allah’a sığınmak için sadece bu sureleri kullanmıştır.

Felak Suresi Okunuşu
Nas Suresi Okunuşu

Nazar değmesini istemeyen kişi nazar duası ile Allah’a sığındığı gibi Nazar Suresi olan bu surelerle de Allah’a sığınmalıdır. Bu sureleri düzenli bir şekilde okumayı alışkanlı edinen kimseye Allah’ın izniyle nazar değmez.

Gözden Korunmak için başka hangi ayetleri okumak gerekir?

Bilimsel olarak da varlığı kanıtlanan göz değmesi için Efendimiz (SAV) bazı ayetleri okumanın faydalı olduğunu buyurmuştur.

Bu ayetleri düzenli olarak okumayı alışkanlık haline getirdiğinizde Allah’ın izniyle göz değmesi, nazar ve büyü gibi şerlerden korunursunuz. Nazar için okunacak ayetleri ve duaları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Kalem Suresi 51 – 52. Ayetler

Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).

nazar duası

 • Ayetel Kürsi

Bismillahirrahmanirrahim

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,
ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Facebook  Twitter

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*