Nebe Suresi

Facebook  Twitter

Nebe Suresi 40 ayetten oluşup Mekke’de nazil olmuştur. Surenin 2. Ayetinde geçen Nebe kelimesi mealen ‘haber’ anlamına gelir.


İçindekiler

 • Nebe Suresi Hakkında Bilgi
 • Nebe Suresi Okunuşu
 • Nebe Suresi Anlamı
 • Nebe Suresi Fazileti ve Sırları
 • Nebe Suresi Okumanın Önemi

581. Sayfada bulunan Nebe Suresi genel olarak İnsanlara verilen nimetler ve yeryüzünün yaratılışını işlemektedir.

Amme suresi ismiyle de bilinen bu surede kastedilen haber kıyametin ne zaman kopacağının haberidir. Nebe Suresi nüzul sebebi ise Efendimiz (SAV), peygamber olarak gönderildiğinde Kureyşliler kendi aralarında birbirlerine ‘getirdiği nedir?’ diyip, birbirleriyle tartışmaları üzerine ‘Neyi Soruşturuyorlar? O Büyük Haberi mi?’ ayeti nazil olmuştur.

Nebe Suresi Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm

1. Amme yetesaelune.

2. Aninnebeil’azıymi.

3. Elleziy hum fiyhi muhtelifune.

4. Kella seya’lemune.

5. Sümme kella seya’lemune.

6. Elem nec’alil’arda mihaden.

7. Velcibale evtaden.

8. Ve halaknakum ezvacen.

9. Ve ce’alna nevmekum subaten.

10. Ve ce’alnelleyle libasen.

11. Ve ce’alnennehare me’aşen.

12. Ve beneyna fevkakum seb’an şidaden.

13. Ve ce’alna siracen vehhacen.

14. Ve enzelna minelmu’sırati maen seccacen.

15. Linuhrice bihi habben ve nebaten.

16. Ve cennatin elfafen.

17. İnne yevmelfasli kane miykaten.

18. Yevme yunfehu fiyssuri fete’tune efvacen.

19. Ve futihatissemau fekanet ebvaben.

20. Ve suyyiretilcibalu fekanet seraben.

21. İnne cehenneme kanet mirsaden

22. Littağıyne meaben.

23. Labisiyne fiyha ahkaben.

24. La yezukune fiyha berden ve la şeraben.

25. İlla hamiymen ve ğassakan.

26. Cezaen vifakan.

27. İnnehum kanu la yercune hısaben.

28. Ve kezzebu biayatina kizzaben.

29. Ve kulle şey’in ahsaynahü kitaben.

30. Fezuku felen neziydekum illa ‘azaben.

31. İnne lilmuttekıyne mefazen.

32. Hadaika ve a’naben.

33. Ve keva’ıbe etraben.

34. Ve ke’sen dihakan.

35. La yesme’une fiyha lağven ve la kizzaben.

36. Cezaen min rabbike ‘ataen hısaben.

37. Rabbissemavati vel’ardı ve ma beynehumerrahmani la yemlikune minhu hıtaben.

38. Yevme yekumurruhu velmelaiketu saffen la yetekellemune illa men ezine lehurrahmanu ve kale savaben.

39. Zalikelyevmulhakku femen şaettehaze ila rabbihi meaben.

40. İnna enzernakum ‘azaben kariyben yevme yenzurulmer’u ma kaddemet yedahu ve yekululkafiru ya leyteniy kuntu turaben.

Nebe Suresi Türkçe Anlamı

1. Birbirlerine neyi soruyorlar?

2, 3. Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi (mi)?

4. Hayır, ileride bilecekler.

5. Yine hayır; ileride bilecekler.

6, 7. Biz, yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı?

8. Sizleri (erkekli-dişili) eşler halinde yarattık.

9. Uykunuzu bir dinlenme (sebebi) kıldık.

10. Geceyi (sizi örten) bir elbise yaptık.

11. Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık.

12. Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik.

13. Alev alev yanan aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık.

14, 15, 16. Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık.

17.  Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir.

18. Bu, sûra üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz.

19. Gök açılır ve kapı kapı olur.

20. Dağlar yürütülür, serap haline gelir.

21, 22, 23. Şüphesiz cehennem, bir gözetleme yeridir; azgınlar için, içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir.

24. Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tadacaklar!

25, 26. Ancak, uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler.

27. Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı.

28. Âyetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı.

29. Biz ise, her şeyi bir kitapta (Levh-i Mahfûz’da) tamamiyle sayıp tespit ettik.

30. Kafirlere şöyle denilir: “Şimdi tadın. Artık bundan sonra yalnızca azabınızı artıracağız.”

31, 32, 33, 34. Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır.

35. Orada ne bir boş söz işitirler, ne de bir yalan.

36, 37, 38. Bunlar kendilerine; Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahmân’dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar, Ruh’un (Cebrail’in) ve meleklerin saf duracakları gün Allah’a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahmân’ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir.

39. İşte bu, hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar.

40. Şüphesiz biz sizi, kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının, “Keşke toprak olaydım!” diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık.

Nebe Suresi Fazileti

Bu surenin fazileti oldukça fazla olup birçok hadis ve rivayetle nakledilmiştir. Nebe Suresi fazileti ise şu şekilde sayılabilir:

 • Efendimiz (SAV) buyurdu ki: ‘İkindi namazından sonra Nebe (Amme) Suresini okursa, Allah o kimsenin rızkını arttırır, ona dünya ağırlığınca iyilikler yazılır. Kıyamet günü Allah her bir kılını nurlu kılar. Dünyadan cennetteki makamını görmeden de çıkmaz.’ Sure düzenli olarak her ikindi namazının ardından okunmalıdır.
 • Kutbuddin İzniki (RA) buyurdu ki: ‘Nebe Suresini güneş doğarken okuyan kimse bütün afetlerden emin olur. Onu sabah herhangi bir saat de okuyan kimse için 70000 melek istiğfarda bulunur.’
 • Rivayet edilir ki: Bu sureyi ikindiden sonra okuyan kişi, dünya ve ahret saadetine sahip olur, kıyamet günü azabı hafifletilir.
 • Rivayet edilir ki: Nebe Suresini okuyan kişi, hırsız ve kötü insanların şerlerine karşı Allah’ın izniyle muhafaza edilir.
 • Rivayet edilir ki: Her sıkıntının giderilmesi için okunur.
 • Rivayet edilir ki: Nebe Suresi herhangi bir şeyin üzerine okunursa, o şey Allah’ın izniyle çalınıp kaybolmaz.
 • Rivayet edilir ki Nebe Suresi sırlarından bir tanesi de şu şekildedir: Bu sureyi okuyan kimsenin şirk hariç tüm günahları bağışlanır.
Zümmer Suresi Okunuşu Fazileti ve Sırları

Surenin Önemi

Nebe Suresi hakkında birçok hadis mevcuttur. Ancak Nebe Suresi önemi en iyi şu hadisi şerifle anlaşılacaktır: ‘Nebe Suresini öğrenin ve öğretiniz. Nebe Suresi okuyan kimseye Allah kıyamet gününde Kevser Şarabından içirir.

Bursevi’den rivayet edilen bu hadis ile bu sureyi okumanın ne kadar gerekli olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz. Ayrıca surede kıyametin bazı sahneleri, cennet nimetleri gibi birçok konu hakkında bilgi verdiğinden mutlaka mealende okunmalıdır.

Facebook  Twitter

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*